Mandomber

Old Swedish Dictionary - mandomber

Meaning of Old Swedish word "mandomber" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mandomber Old Swedish word can mean:

mandomber
L.
mandomber
1) mandom, menniskonatur. (ihesus) hauar tua naturas. guþdom ok mandom Lg.">Bu 103. " af Vars härra fözlo mäþ Varom mandom" ib 139. " siälfwir gudh. .. vtwalde sik iomfrulikin quid j hulkom ther han wärdogadhis mandom taka" Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR II. " ihesu kötzlika mandoms takilse" MP 2: 153. Lg.">Bu 206. Bo 165. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 79, 356. MP 2: 101. Lg 43, 66.
mandomber
2) menniskovärde. " then är likare södhe än manne, then änkte akta sin hedhr ella mandom" Vallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäRKer den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 36 (94, 39).
mandomber
3) mandom, manlighet, duglighet. han stridde ther med rät mandom RK 1: 4162. Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 4960. MB 2: 324. " tedhe han änga the gärninga ther teddo fromhetz oc mandoms (virilitatus) hop" Bo 30. skudhin baþe mandom oc fräghd hans höst oc wapn Vallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 477 (1345, nyare afskr.).
mandomber
4) manlig bragd, manliga bragder. hwilkin mandoon (för mandoom) han hafuer giort Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 1545. Va 16. RK 3: 1819. Vallius. 1850--54.">Di 100.
mandomber
5) högsinthet, redlighet, godhet, dygd. rider tw hädan mz litin mandom (drengskap; genom att rida härifrån visar du föga högsinthet el. redlighet; dock möjl. att föra till 3). Vallius. 1850--54.">Di 192. " lVan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iva medh dygdh ok mandom" Vallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäRKer den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 14 (32, 15). ib 14 (33, 15). tolf oärlik åthäuye, the som äru bådhe mot skiälum ok man dome ib 45 (115, 49). minzska ödmiuktinna ok mandomsins frägh (famam humiliatis et pietatis) RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 356. - menniskokärlek. Vars helara gudz väluilioghet oc mandoms ära (humanitas) MP 2: 123. " Vars helare väluiloghet oc mandomRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir (humanitas) gudz sons" ib 1: 210.
mandomber
6) tjenst. " viþarsaghþo opinbarleca mandom viþ dyolcleianum (antiquæ militiæ) ok saghþo sik ängom manne vilia þäna mer vtan ensammom hiseu christu" Lg.">Bu 524. " mädhqan thu mandom hafuer lofuath mik" Fl 1256.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -doomber: -dooms Lg 43 ; -doon (för -doom) Iv 1545 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚿᚦᚮᛘᛒᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
➞ See all works cited in the dictionary

Back