Mandrap

Old Swedish Dictionary - mandrap

Meaning of Old Swedish word "mandrap" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mandrap
mandråp, dråp. " han lagde fridlösan grefua aff lippoldh for mandrap" Bil 771. röghia pylatum. .. for menlösan mandrap (dråp begånget å oskyldig menniska; den maks. formen menlösan beror väl på inflytelse af första sammansättningsleden i mandrap) ib 301. MB 1: 425, 426. Bir 1: 111, 217. BtFH 1: 49 (1506). " at swodane blotz vtgiwtilse och mandropp som fordom skeet haffuer inbördis i riket mothe nw bliffue affstyrt" FH 6: 108 (1497).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • mandropp.
  • man drop BtFH 1: 149 (1506) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚿᚦᚱᛆᛕ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back