Mandrapare

Old Swedish Dictionary - mandrapare

Meaning of Old Swedish word "mandrapare" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mandrapare
mandråpare. " beddis barrabam til lifs som war mandrapare" Lg.">Bil 317. Lg.">Bu 134, 135. MB 1: 280. KL 175. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 82. MP 1: 273. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 141. Lg 94. " ffelte the xii i näMPnde sotto mattis person warsanoia til en ful man dräpere" BtFH 1: 133 (1506). ib 250 (1506), 270 (1508), 276 (1509).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • man dräpere BtFH 1: 133 (1506) , 250 (1506), 270 (1508), 276 (1509)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚿᚦᚱᛆᛕᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back