Mangalunda

Old Swedish Dictionary - mangalunda

Meaning of Old Swedish word "mangalunda" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mangalunda
på många sätt. the bewiste sin otroheet sa mongAlwnde RK 3: (sista fort.) 4643. - i mängd. honum mötto orma manga lunde Al 9577. - mycket, i hög grad. konungen mistrode them mangelunda RK 2: 1973.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • mangelunda.
  • manga lunde.
  • mongalwnde. Ordet förekommer endast i rimsl.),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚿᚵᛆᛚᚢᚿᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back