Mangastads

Old Swedish Dictionary - mangastads

Meaning of Old Swedish word "mangastads" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mangastads
mångenstädes, på många ställen. j thöm hardha stormenom som the hälgha kiRKia tholde manga stadz i värlDinne KL 338. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 64, 142. RK 2: 7889, 7894, 8488, 3: 1830, 3082. Su 419. Di 76, 136. HSH 20: 213 (1507).

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • mangastadz Bo 142 ; RK 3: 3082 ; Su 419 ; Di 76. manga stadz KL 338 ; Bo 64 ; RK 2: 7894, 8488, 3: 1830.
  • mongastadz ib 2: 7889. monga stadz Di 136. mange stades HSH 20: 213 (1507) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚿᚵᛆᛋᛏᛆᚦᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back