Mangfaldeliker

Old Swedish Dictionary - mangfaldeliker

Meaning of Old Swedish word "mangfaldeliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mangfaldeliker
mångfaldig, myckern. " gita ey tult mangfallelikan tunga" STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 83 (204, 91). " mz mangfallelicom siukdom" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 352. mz mangfaldeliko oc mangskona creaturom STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 67. " belughin mz mangfaldelika lygn" ST 171. Jfr marghfaldeliker.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • mangfalleliker )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚿᚵᚠᛆᛚᚦᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back