Mängia

Old Swedish Dictionary - mängia

Meaning of Old Swedish word "mängia" (or mængia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mängia Old Swedish word can mean:

mängia (mængia)
L.
mängia (mængia)
1) blanda. " skAl han eet ok annat thz siälsynt är. oc mangra handa flätio blanda saman ok mängia" Bo 134. " mängide thz blan miöl" Di 48. " osith menkt mz honagh" LB 3: 118. " ther mänger han ij eter marghin handa" Al 2578. " All the trä i honum (skogen) waro the rökilse oc opobAlsamum baro. .. mz oliua trä tha waro the mängd" ib 75622. 2) inlägga, insmörja. hwilkin (ɔ: likama) rätuise män mänkdo mz wälluktande kryDiplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDom VNB 7. 3) besätta, belägga? thz !UDiplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDA_TECKEN?: folk) syntis mz gulle wara mängd som annath gul monde the skina Al 9450. " waro the !UDiplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDA_TECKEN?: beläte).. . mz rikasta stena badhen mängd" ib 9816. 4) sammanlöda, sammanfoga. the (portarne) ära mz thässom mAlme mängde Al 4036. 5) besmitta, besudla. part. pret. behäftad. mz engo lyte waro the (qvinnorna) mängd Al 8800. 6) gifva blandad el. vexlande färg åt. part pret. af blandad färg, "melerad", spräcklig? tunicam meam mænght bryggist SD 5: 573 (1346). han sa ther fiska swart oc hwiit bla oc mängda brwn oc grön Al 9213. " aff apina skapnath waro thön (djuren) hwiit oc gra mängd oc grön" ib 9590. " annat arit tha wardh the (enbären) stor ok fa tha mängdan liit" LB 4: 341. " wAlmogha hon hawer trighia handha blomsther ät är röth annat är mäkt (för mänkt) äller suarth (rubeus pAlleusque) tridhia är hwith" ib 5: 80. thz mängdha. .. stöt ok giort som oleum ib.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mängia may have also been written as mængia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -ir.
  • mängide Di 48.
  • mängder.
  • mägndher.
  • menkt.
  • mänght.
  • mängd. mäkt (för mänkt) LB 5: 80 ),
  • mängia sik saman , beblanda sig, hafva samlag. ST 215. Jfr samanmängia. - Jfr bemängia, samt omängder.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᚿᚵᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
VNB
Vadstena Nunnas Bönbok. Utg. af E. Rietz. 1842.
➞ See all works cited in the dictionary

Back