Manginfald

Old Swedish Dictionary - manginfald

Meaning of Old Swedish word "manginfald" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

manginfald Old Swedish word can mean:

manginfald
1) på mångfalidigt sätt, i många afseenden. han kärde then oreth oc h wald the haffdo giroth swa mangen faald RK 2: 4077.
manginfald
2) många gånger? thz loffuade han mangafolla RK 2: 6257. - Jfr marghinfald.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • mangen faald RK 2: 4077 (i rimsl.). mangafolla ib 6257 (i rimsl.)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚿᚵᛁᚿᚠᛆᛚᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back