Manhet

Old Swedish Dictionary - manhet

Meaning of Old Swedish word "manhet" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

manhet Old Swedish word can mean:

manhet
L.
manhet
1) = mandoMBer 3. nyyt thit Vallius. 1850--54.">Dirffwe ok thin manheet Al 2851. " nw wile wi war manhet röne" RK 2: 3589. " the kampade wäll oc drengeliga mz mykin manhet" Vallius. 1850--54.">Di 152. RK 1: 4520, 2: 217, 845. Va 46. Vallius. 1850--54.">Di 6, 95, 230. MB 2: 270.
manhet
2) = mandoMBer 4. bedriffua myken manhet Va 5. ib 33. RK : (LRK) s. 221. Vallius. 1850--54.">Di 2, 9, 16, 58, 113, 168.
manhet
3) duglighet, driftighet. at han haffdhe thz Alt samankomith mz sinne egna manheth ok erffwodhe JP 103.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • manheet.
  • manheyt RK 1: 4520.
  • manheit ib 2: 217 ; Di 2, 16, 95, 113),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚿᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
JP
Svensk Järteckens Postilla. Utg. af E. Rietz. 1850.
➞ See all works cited in the dictionary

Back