Manilse

Old Swedish Dictionary - manilse

Meaning of Old Swedish word "manilse" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

manilse
och f. 1) förmaning. här lyktas attonda boken ok börias the nionda aff thulumodzsins dyghd ok aff manilsa domom (sententia exhortationis) them som lydha til gudz SpV 395. the. .. bort lagdho alla löshet oc ffafängho, oc drogho sigh til santh reglo hall, hwilkidh the ey til fförena göra kwnno, hwadzske mädh trwgh älla manilsom JMPs 402. - Jfr bemanilse.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚿᛁᛚᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back