Manilse

Old Swedish Dictionary - manilse

Meaning of Old Swedish word "manilse" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

manilse Old Swedish word can mean:

manilse
och f.
manilse
1) förmaning. " äpther minom raadhom oc manelsom" AS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 809. wrängia. .. rät manilse AS Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftAS de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkASten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 312. " the höra minna manilsa (admonitionis) ordh" ib 149. ib 311, 3: 11, 53, 81, 310. MP 1: 263. AS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 63, 191, 192. " om tässa manilse" Su 58.
manilse
2) besvärjelse. " som kunna nkra hnda manilse (conjurationes) älla konste at vt köra älla wt mana diäflana" AS Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftAS de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkASten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 99. MB 2: 398. " med tenna heAS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lga manilse oc beswerilse" AS 108. - Jfr formanilse.

Part of speech: nn

Grammatical aspect: pl.

Alternative forms or notes:
  • -else )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚿᛁᛚᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
AS
Ur en Antecknares Samlingar. Utg. af G. E. Klemming. 1868--73.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back