Manlika

Old Swedish Dictionary - manlika

Meaning of Old Swedish word "manlika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

manlika Old Swedish word can mean:

manlika
L.
manlika
1) på ett menniskan värDigt sätt, dygDigt. lIva gudhlikare ok manlikare, än huar annan man KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga Styrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Lg.">Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäRKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 14 (32, 15).
manlika
2) manligen, med mandom, moDigit, tappert, kraftigt. toko manleka sik at väria Lg.">Bu 177. stat manlika til wärn cristna thro Lg.">Bil 619. " sta mannelica i frestilsanna storm" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 94. " som manlica owirgraf KLemming. 1862.">Al thing for fatikdomen" ib 3. Lg.">Bu 496, 518. Lg.">Bil 620, 887. KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga Styrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Lg.">Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäRKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 78 (193, 86). KL 206. MP 1: 40. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 187, 246. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 129, 2: 51, 173, 4: 98. KLemming. 1862.">Al 649, 8950. Di 223. MB 2: 5, 277. RK 3: (sista forts.) 4385. " han war mannelige woxen (er þessi sveinn vo upp er hann mikill ok steRKr. .. ok drengiligr)" Di 7.
manlika
3) mangrant (jfr Mnt. manlik, adj.)? biwdher manlika koma saman sit rath Iv 1317.
manlika
4) dugtigt, med besked, mycket, ymnigt, i mångd (jfr Norska mannlege, i bem. mycket, riKLigen). skipt ok giff the thing thu hafwir manlica (largiter) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 321. " konungen drak manliga (aLg.">Bundanter) got wiin" MB 2: 188. " the ther manligh stägel opreesa" RK 3: 851.
manlika
5) mycket, synnerligen. " wart. .. manlika wäl hanteradher aff hwsKLemning. 1860. SFSS.">Bondanom" Lg 3: 271. (manlika för vanlika? kwngör oc sigh os tith naMPn oc thina släkt om manlika höffues äldher maa widherlikas tolke fäghrindh Su 76 ). - Jfr ful-, omanlika.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • manlik Iv 1317.
  • manleka Bu 177.
  • manleca ib 496, 518.
  • manligha MB 2: 5.
  • manliga ib 188, 277.
  • manligh RK 3: 851. mannilika L. mannelika KL 206 ; Bil 620, 887 ; Al 649 ; Bir 1: 129, 4: 98. mannelica MP 1: 40 ; Bo 94 ; Bir 2: 51, 173.
  • manneligha Di 223.
  • maneliga RK 3: (sista forts.) 4385.
  • mannelige Di 7 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚿᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back