Manlika

Old Swedish Dictionary - manlika

Meaning of Old Swedish word "manlika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

manlika Old Swedish word can mean:

manlika
L.
manlika
2) manligen, med mandom, modigt. tappert, kraftigt. hiälpen oss manligen til at radha oc affwärie thenne bedrofuilse Reuterdahl Kyrkohist III 2: 535 (1436). jak hauer thom mz mik som j himmerikis wäghenom manligha ärfwodha Prosadikter (Barl) 48. " ath bätre er manneliga oc erliga döö en skambliga liffwa" Arnell Brask Biᴵ 20. - Jfr omanlika, fulmannelika.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • manligha.
  • manneliga.
  • manligen )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚿᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Reuterdahl Kyrkohist
H. Reuterdahl, Svenska kyrkans historia. III, 2:528--59.
➞ See all works cited in the dictionary

Back