Manliker

Old Swedish Dictionary - manliker

Meaning of Old Swedish word "manliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

manliker Old Swedish word can mean:

manliker
1) mensklig. " manlik åt häwe" Bok om Konnunga Styrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäRKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 3 (5, 3). ib 13 (30, 14). take. .. manligh ham Dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MD 27.
manliker
2) menniskan värDig, dygDig. fyLghia thy Sum gudhlikt ok manlikt är Bok om Konnunga Styrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäRKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 14 (34, 15). Lg 842.
manliker
3) manlig, duktig, tapper. manlekit hiärta RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Avt) 185. hafdhe thre synir mykyt manlica. thy at hwar thera hafdhe vnDir sk wnnit oc fangit rike Gr 259. " thw äst staRKaste kämpe oc manlicaste riddare" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 268. " sagdhe thu mik wara manlikastan man" ib 1: 140. ib 139, 141. Fl 1174. Al 1844. Di 80. " mill ok manligh er han badhe" RK 1: 406. war. .. mannelikin j gerningomen RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 318. ey spara liiff at han kAllis manliikin ib 3: 76. " ij manlicom anda" Bo 101. " mannelikit hiärta" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 153. ib 148. manlika gerningha ib 1: 164. ib 303, 333, 3: 80, 366. Di 155. " vare thz manneligene (drengiligt) ath tu finghe hans Suärdh j tina händher" ib 211.
manliker
4) dugtig, ståtlig, betydande? aff manlik makt ok Digher stäRKe RK 1: 1097. ib 2651, 3189.
manliker
5) af manligt el. hurtigt utseende. hin bezste riddare. manligä (för -lig? haucliGr) tha han sat vpa sin häst Di 133.
manliker
6) skön. " födDis en smaswen. .. swa fagher oc manliker, at modhorin kunne ängAlund at lata foRKoma honum" MB 1: 277. " at see. .. thik. .. fäghersta ok mannelikasta personam thola swa osighiande hardha pino ok plagho" Su 336. - Jfr omanliker, äfvensom manzliker.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
 • manlikin Bir 1: 141, 3: 76.
 • manligh RK 1: 406 ; MD 27. manligä (för -lig?) Di 133.
 • manneliker: -lika Bir 1: 333 ;
 • -lica ib 2: 148 ;
 • -lico ib 3: 80 ;
 • -likasta Su 396.
 • mannelikin Bir 1: 318.
 • mannelig: -ligare Di 155.
 • mannelighen ib 80.
 • manlikt.
 • manlikit Lg 842.
 • mannelikit Bir 2: 153.
 • manlkit ib 4: (Avt) 185. komp. manneligare (ack. m.) Di 155. manneligene (nom. n.) ib 211),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚿᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back