Manliker

Old Swedish Dictionary - manliker

Meaning of Old Swedish word "manliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

manliker
1) mänsklig. humanus. .. manlegh oc thz menniskio tiilhöre GU C 20 (hand 2) s. 1. mz modhrenne tedhe jak honom maligha thiänist (omnia humanitatis obsequia) Mecht 24. lib 36. SpV 459. " hwat är manligharen (majig humanum) än rädhas, sörghia, girnas, glädhias" ib 539. then som. .. ther medh vil lhaffua storan wärlz hedhir, ok manlikit loffordh, aff allom han är badhe gyroghir oc högfärdoghir MP 5: 29. 3) manlig, duktig, tapper. säle ärin j som swa manlighan oc stadhughan vilia hafwin til at thiäna GUdhi Prosadikter (Barl) 49. 4) duktig, ståtlig, betydande. hans (rike) broder. .. gladdis hälder vth aff ath han skulde swa manlikin wara fram for thän fatiga MP 4: 277. - Jfr omanliker.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • manlikin MP 4: 277.
  • -likit ib 5: 29. manligher. manlegh),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚿᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back