Manna

Old Swedish Dictionary - manna

Meaning of Old Swedish word "manna" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

manna
förse med manskap el. besättning, bemanna. konungälle war tha wel mannat RK 1: 2896. " att the manna båtar" SO (Hamnskrå) 295. Jfr be-, for-manna.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚿᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back