Människia

Old Swedish Dictionary - människia

Meaning of Old Swedish word "människia" (or mænniskia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

människia (mænniskia)
1) människa. iak är wordhin människianna forspräkare Mecht 99. " syndoga människia siäll" MP 4: 248. människion liffuer ey ath enast widh ensamna brödit ib. at offwirwällis människio tryska kastar aff sik laganna ook SpV 69. " at mänskionne skuli altidh widherfara ällir närwara miskundh mz pino" ib 81. o ihesu christe wänaste i skapilse, ower alla männirskiors söner JMÖ 43. " mykyn ärw rätwisa männirskios dröffwilse" ib 70. - kvinna. om thu astwndar människio äller manna älsknadh SkrtUppb 83 (möjl. att föra till huvudbetydelsen). - Jfr kloster-, lek-, renlivis-, värulds-människia.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so människia may have also been written as mænniskia

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • människia MP 4: 248.
 • männirskios JMÖ 70.
 • männirskiors ib 43. med art. människianna Mecht 99. Jfr I. Modéer, Den nordiska ryssjans ursprung och ålder 112 ff.),
 • *människia födha? ,
 • människio blodh , n. människoblod. JMPs 583.
 • människio hampn , m. människogestalt. JMPs 292.
 • *människio hiälp ,
 • *människio kropper ,
 • *människio kunnist (pl. mäniskio konster),
 • *människioliker ,
 • *människio pis
 • menniskio- )
 • *människios pis
 • menniskio- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᚿᚿᛁᛋᚴᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back