Mänska

Old Swedish Dictionary - mänska

Meaning of Old Swedish word "mänska" (or mænska) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mänska (mænska)
godhet, mildhet, givmildhet. Mecht 51. hans offwerflödhogha mänzska (liberalitas) löser alth thz jak haffwer syndath j giri äller mizskap ib 71. " mz riffuasta gemillo oc mänzsko (orofusa benignitate)" ib 152. ib 265, 328. thär epter wilde the goda hustrun ey forbiuda sinom son ath giffua j gudz hede hwem han wilde. .. vtan togh vppa sik sama milhet ok mänska mädh honom MP 4: 114. Hel män 152.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mänska may have also been written as mænska

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • mänzska.
  • men(d)zska ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᚿᛋᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back