Mänska

Old Swedish Dictionary - mänska

Meaning of Old Swedish word "mänska" (or mænska) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mänska (mænska)
GOdhet, mildhet, gifmildhet. " fatar fore vidha GOdhleksins mänzsco (latos fines Bonitatis gratuitæ. .. apprehendet)" Bo 77. j dagh vppinbaradhis fört guds vars frälsara mänzska oc GOdhwili (benignitas et humanaitas) ib (Cod B) 349. iac är allom redhoBooen ath giffwa mina naada gaffwo mz enne owergangandis mänzsko Lg 823. thinna pino ogriplika mildhet. framgangande af swa mildom trosskap ok mänzsko Su 403. " math hawer mänska (för den gifmilde tryter aldrig maten; ad loca munifica redit esca datoris amica)" GO 25. Jfr ivir-, o-mänska, äfvensom människia 2.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mänska may have also been written as mænska

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • mänzska )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᚿᛋᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back