Manskaper

Old Swedish Dictionary - manskaper

Meaning of Old Swedish word "manskaper" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

manskaper
tjenST, hyllning, huldhet, trohet. hulkom han hafdhe giort thiäniST oc manskap (cui homagium fecerat) STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 213. " swäria honum manskap widh" Al 1134. " the toko manzskap (togo tjenST, gjorde hyllning) Alle i sänder od gingo Alexandro tha a händer" ib 9643. " skAlt thu mik throskap oc manskap lofwa" ST 303. " wildo honom hwarte manskap ellir lydhno hAlda" ib 340. MB 2: 308. Di 6, 23. STycken på Forn Svenska.">PK 222. Su 191. honum hwlskapp oc mandskapp holla STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siSTa forts.) 4527. hwlskap och mandskap the konghen loffue ib 5091. ib 5358. STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 36. SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 114 (1502). STycken på Forn Svenska.">BSH 4: 220 (1497). giordho the honom hiälp oc manskap (auxilium ferebant) j Alla dagha MB 2: 252. " manscap och thienST sagde the honom vp" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 1164. ib 6430, 6367, 6403. mz manscap oc thieniSTe the fra hanom ga ib 1999. " ib 1: (sfgn) s. 190. (manzskap för maghskap" Su 357 ).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • manzskap.
  • mandskap.
  • mandskapp )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚿᛋᚴᛆᛕᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PK
Sveriges Krönika (vanligen kallad den prosaiska). I Småstycken på Forn Svenska.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back