Mänsklika

Old Swedish Dictionary - mänsklika

Meaning of Old Swedish word "mänsklika" (or mænsklika) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mänsklika (mænsklika)
mildeligen, med gifmildhet, frikostig. skipte hon mz fatigho folke thz hon hafdhe tha fangit swa menzskeligha Lg 3: 252.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mänsklika may have also been written as mænsklika

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • menzkeligah )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᚿᛋᚴᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back