Mänskliker

Old Swedish Dictionary - mänskliker

Meaning of Old Swedish word "mänskliker" (or mænskliker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mänskliker (mænskliker)
mensklig, till menniskoslägtet hörande. hördhe iak ginstan ena röst ok tho ey af menslikom mun (ore humano) Bir 1: 27. warkunnandes människlike (wanzkelikhet Lg 3: 422. - mensklig, med en menniskas förhållande el. förmåga öfverensstämmande. haffwa ekke alsintz owynneligha vthen människligha wissan Gers Frest 59.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mänskliker may have also been written as mænskliker

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • mensliker.
  • männisliker. människligh),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᚿᛋᚴᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gers Frest
Om djefvulens frestelse. Af Joh. Gerson. Öfversatt af Ericus Nicolai. 1876.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back