Mansläkt

Old Swedish Dictionary - mansläkt

Meaning of Old Swedish word "mansläkt" (or manslækt) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mansläkt (manslækt)
= manz slät, manz slätte. breff och beuisning om manslättidh STb 1: 270 (1480). " om än the wildo wäria honom fore thet manslätte" ib 2: 19 (1483). STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 91. " syndh ok odygth som är STyldh roff manslekt bardagha, ok landra olofflica handh läkthir ib 87.. "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mansläkt may have also been written as manslækt

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -slekt MP 5: 87. -slecht STb 3: 345 (1498)),
  • *mansläkte (Tb 1: 128 (1477). med art. -släcktid ib 317 (1481) ),
  • *manslätt (med art. -slettid STb 2: 98 (1485)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚿᛋᛚᛅᚴᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back