Manvit

Old Swedish Dictionary - manvit

Meaning of Old Swedish word "manvit" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

manvit Old Swedish word can mean:

manvit
1) menskligt förstånd, naturligt förstånd. snieldr ok rådhughr til sit manwit Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 53 (133, 57).
manvit
2) yttre sinne. al þön fäm manuiten (omnes sensus corporis) äru al i manscens änlite Bu 145. - Jfr manz vit.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚿᚠᛁᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
➞ See all works cited in the dictionary

Back