Manzliker

Old Swedish Dictionary - manzliker

Meaning of Old Swedish word "manzliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

manzliker Old Swedish word can mean:

manzliker
1) mensKLig. formeradhe mantzlika röst i thera mwn MB 1: 43. " j sannom manzlicom licama" Lg.">Bil 536. " manzlikin hughir är seen at tro" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 210. ib 58, 79, 137, 361, 368, 381, 2: 188, 296, 320, 3: 241, 252, 276, 409, 422, 457, 4: 71, (Dikt) 216. KL 181. Gren. 1866.">Ber 10. Su 59, 345. thz äwoga oordet nw manzliket giort (incarnatum) ib 179. vtan al manzlekin teilse (nemine monstrante) Gren. 1866.">Bertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.">Ansg 181.
manzliker
2) manlig, tillhörande el. utmärkande en man (i motsats till det som tillhör el. utmärker en man (i motsats till det som tillhör el. utmärker en qvinna). tedhe jumfrun thom manzlikit barnsins kön KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 283. födhas af jomfru mario af heLgha anda vtan manzlikit saMBland Gr (Cod. D) 366. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 56. Lg 3: 38. mz. .. qwindzligom tankom, tilföghanDis mandzliga starkhet MB 2: 300.
manzliker
3) manlig (i motsats till barnslig). affläg nw allan thins hiärta brnslika räddogha oc iför tik mandz lika stadughet Su 30. - Jfr manliker.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • mannzliker: -licom Bir 3: 409. mantzliker. mandz liker.
  • mandzlig: -liga M 2: 300. manzlikin Bir 1: 210 ; Ber 10 ; (ack. sing. m.) Bir 1: 381 ; (ack. pl. n.) ib 3: 241. manzlekin (ack. pl. n.) Ansg 181.
  • mansklikin Ber 10.
  • manzlikit Bir 1: 58, 3: 283 ; Gr (Cod. D) 366.
  • manzlikit Su 345.
  • manzliket ib 179),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚿᛋᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back