Mär

Old Swedish Dictionary - mär

Meaning of Old Swedish word "mär" (or mær) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mär (mær)
haf. " j salta hafwit som kallas märit" ST 2. at fiskia j märit ib. ib 3, 23, 37, 40, 56, 57, 68, 89, 100, 358, 443, 446, 521, 530. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 292, 585, 3: 29, 323, 616, 684, 685.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mär may have also been written as mær

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • mar: marith Lg 3: 29 )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back