Mär

Old Swedish Dictionary - mär

Meaning of Old Swedish word "mär" (or mær) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mär Old Swedish word can mean:

mär (mær)
1) Fräjdad, berömd, ansedd. " þässe varo märaste hans Dicipuli" Lg.">Bu 99. " mz märasto juda mästarom" Lg.">Bil 80. " i adriani daghum war secundus philosophus määr" ib 377. ib 382. Lg 1003. " thz barn wardher mykith mär" Al 327. " the ädhla Frwkt war wordhins swa määr" RK 1: (Albr) s. 208. ruth (näml. varhd) märare (clarior) ok thäkkelicare j gudz folke thy at han (för hon) lydde ey sinom eghnom vilia RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 231. war daniel propheta määr mz (i anseende hos) mabogodonosor MB 1: 13. " vigolis then märe" Fr 1637. " tw häther ränAldh mere riddare" Di 212. " sent till hanum regnAll mere riddara (reinAlld ena meira riddara)" ib 179. thz saagh renAldh mera riddare (hann, näml. den strax förut nämde reinAlld hinn mæri riddare) ib 219. - med dat. sidhan vaxte han märare en för Allom landum Lg.">Bil 726. 2) ansedd, förnäm. fik thöm j gömo märastum herra: paulino Lg.">Bil 105. " medh märom ok wisom mannom är annor kunst tAlande ok liuande, äm medh Almogha" RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 38 (99, 41). " somme är skAlka och göra Lg.">Buller, togh inghen mär swen, wtan öll hwnda och sollenära" BSH 5: 234 (1508).
mär (mær)
3) lysande, härlig. " redh. .. mz mero fyLghe" Lg.">Bil 732. 4) utmäRKt, stor. var Fru hauar än þriþiu hoghtiþ þa märasto ok dyrasto Lg.">Bu 12. " aff hwario weest thu thz. .. at Alexander är swa määr äller swa mäktogher fore andra säär" Al 1897. " skända annan ok göra sik määr (upphöja el. beprisa sig själf)" ib 2664. 5) dyrbar, kär. han är kär ven ok mäar högsta guz Lg.">Bu 184. en mästare hafdhe bartholomeum kiäran ok märan patronum Lg.">Bil 212. " haua han iui Alt märan" Lg.">Bu 74. hafþe andream käran ok märan iui andra apostolos ib 143. i hafwin honum (afguden) mykith määr (dyRKen honom mycket) Al 6604. - JFr ful-, o-mär.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mär may have also been written as mær

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • määr.
  • mäar Bu 184.
  • mer: mero Bil 732 ;
  • mere Di 179, 212 ;
  • mera ib 219.
  • märare. superl. märaster),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back