Mara

Old Swedish Dictionary - mara

Meaning of Old Swedish word "mara" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mara
mara, qvinligt trollväsende som tros qvälja menniskan under sömnen. thu skalt ey thro oppa maro ellir elfwa ST 31. genuit valanda, qui in sompuo a demone suffocatus interiit, quod genus sweco sermone mara dictur Catalogus regum Sveciæ i Script. rer. suec. 1: 14 (afgr. fr. RegiSTrum Upsaliense af år 1344); jfr Monumenta hiSToria Norvegiæ el. STorm s. 225; jfr äfven ib 213. " mara redh mik til dödh" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (LSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK) s. 218. STycken på Forn Svenska.">PK 228. LB 7: 171.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
PK
Sveriges Krönika (vanligen kallad den prosaiska). I Småstycken på Forn Svenska.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back