Mardhskin

Old Swedish Dictionary - mardhskin

Meaning of Old Swedish word "mardhskin" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mardhskin
mårdskinn, pelsverk af mård. "mardskin dragha" MD (S) 242. " gifuer jak. .. herra clawsse sacriste min rödha kiwrtil fodhradhan medh mardhskinnom" SD NS 1: 514 (1405). BYH 1: 176 (1372). PK 221. " eth themer mardskyn" FM 220 (1505). ib 236 (1505). BSH 4: 336 (1503).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • mord- FM 236 (1505). mardskyn),
  • mardhskins thäkan
  • marthskinsz )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚱᚦᚼᛋᚴᛁᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
PK
Sveriges Krönika (vanligen kallad den prosaiska). I Småstycken på Forn Svenska.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back