Mardhskin

Old Swedish Dictionary - mardhskin

Meaning of Old Swedish word "mardhskin" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mardhskin
mårdskinn, pälsverk av mård. testament oc gaffuor badhe i klädhom oc koperkarom graaschinnom mardhskinnom härmelinom oc allo andro hwadh thät hälzt är SVklE 162. Gummerus Syn-stat 36 (1425, senare avskr).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • mordskyn STb 4: 45 (1505) ),
  • *mardhskins kiurtil
  • mard-.
  • -kiortil )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚱᚦᚼᛋᚴᛁᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Gummerus Syn-stat
Synodalstatuter och andra kyrkorättsliga aktstycken från den svenska medeltidskyrkan. Utg. af J. Gummerus. 1902.
SVklE
Stadga af år 1443 för Vadstena klosters ekonomi. I Småst på Fsv.
➞ See all works cited in the dictionary

Back