Marghfaldadher

Old Swedish Dictionary - marghfaldadher

Meaning of Old Swedish word "marghfaldadher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

marghfaldadher
försedd med många veck el fållar. haffua atirhald. .. aff stärktom klädom, oc persadhom oc aff omykit sidhom, ällir widholm, ällir margfalladom Bir 5: 103. Jfr mangfaldadher.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • margfallader )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚱᚵᚼᚠᛆᛚᚦᛆᚦᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back