Marghfaldelika

Old Swedish Dictionary - marghfaldelika

Meaning of Old Swedish word "marghfaldelika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

marghfaldelika
på mångfaldigt sätt. margfallelika pinad STenianus. Se Lg.">Bil 426. ib 894. MB 1: 268, 390. Bo 110, 251. ST 21. VKR 54. Ber 270. Su 363. MB 2: 104, 317. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (LSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK) s. 231, (Yngre red. af LSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK) s. 272, 277. Jfr mangfaldelika.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • margafaldelika Su 363.
  • marghfallelika MB 1: 268, 390. margfallelika. marghfallelica Bo 110, 251 ; VKR 54.
  • margfallelicä RK 1: (LRK) s. 231. margh faallelika Ber 270.
  • marghfalelika ST 21.
  • marghfallalika: -likare MB 1: 330.
  • margfalleliga ib 2: 104, 317.
  • marfolleliga RK 1: (Yngre red. af LRK) s. 272.
  • marfollelige ib 277),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚱᚵᚼᚠᛆᛚᚦᚽᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back