Marghfalder

Old Swedish Dictionary - marghfalder

Meaning of Old Swedish word "marghfalder" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

marghfalder
= mangfalder. kännas vidh sin marghfallo vanskilse KLemning. 1860. SFSS.">Bo 134. " hans nadh är marghfald" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 110. " thwingadhan mz marghfallom pinom" KLemming. 1860.">Gr 274. huru marghfall qual han hawir giort thinom godhom hälghä mannom i iherusalem KL 148. " torf han marghfåld wapen" KS 40 (105, 44).

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • marghfåld KS 40 (105, 44).
  • marghfall KL 148.
  • marghfallom Gr 274.
  • marghfallo Bo 134),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚱᚵᚼᚠᛆᛚᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back