Marghfaldogher

Old Swedish Dictionary - marghfaldogher

Meaning of Old Swedish word "marghfaldogher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

marghfaldogher Old Swedish word can mean:

marghfaldogher
Se E. Noreen, Meijerbergs ark. f. sv. ordforskn. 6: 35. 1) mångfaldig, växlande, varierande. visdomsins ande är margfalloghir ok wältalnde SpV 521. ib 65, 73, 210, 252, 389, 521, 523, 525, 526, 545. " thätta vsla lifuit i hwilko wi bindoms mädh swa margfallighe qwal loc ysäl Hel Män 105 (möjl. att öfra till 2). 2) med pluralt huvudord: som bilda en mångfald: många. än tho at jdhir altidh liggia stoor oc marghfalloghin ärinde vppa handom" SkrtUppb 164 (möjl. att föra till 1).
marghfaldogher
3) mångfaldig, mångdubbel. " rätwis människa. .. skal. .. margfaldogh göras, swa som cedrus" SpV 222. ib. giorde iak hans (ɔ Abrahams) sädh thz är hans släkt ganzska mykla oc margfalloga MB 2: 63. Jfr mangfaldogher.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • marg(h)falloghir. n. pl. marghfalloghin SkrtUppb 164 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚱᚵᚼᚠᛆᛚᚦᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back