Mariu mässa

Old Swedish Dictionary - mariu mässa

Meaning of Old Swedish word "mariu mässa" (or mariu mæssa) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mariu mässa (mariu mæssa)
vårfrudag, någon av jungfru Marias högtidsdagar. - särsk. mormässa, jungfru Marias födelsedag, den 8 september (och vid denna tid hållen marknad). Se Sdw 2: 1266. näSTa mangedagin for maremässo (ɔ den 6 september 1456) ATb 1: 63 (1456). " per beltare dag til mareumesso ib 320 (1460). the peninga han hanom loffuet hade til maramessan" STb 3: 457 (1499). " thet skwlle li flaa i weSTrars om marmesso" GSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 2: 147 (1500).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mariu mässa may have also been written as mariu mæssa

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • mareumessa: -o ATb 1: 254 (1466) , 320 (1460). maremässa: -o ib 63 (1456).
  • maremessa: -e ATb 3: 242 (1510).
  • maramessa: -an SJ 2: 916 (1491); STb 3: 457 (1499); -o ib 299 (1496).
  • marenmessa: -o ATb 2: 88 (1477).
  • marmessa: -o GPM 2: 147 (1500).
  • maaremessa: -an STb 4: 16 (1504). Se Sdw 2: 1266),
  • *mariumässo marknadher? (maremessa market),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚱᛁᚢ:ᛘᛅᛋᛋᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
➞ See all works cited in the dictionary

Back