Mariu mässa

Old Swedish Dictionary - mariu mässa

Meaning of Old Swedish word "mariu mässa" (or mariu mæssa) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mariu mässa (mariu mæssa)
vårfrudag, någon af Jungfru Marias högtidsdagar; Jungfru Marias födelsedag, den 8 September, äfven maRKnad som hålles vid nämda tid. baadhe honom om maaremässa komma tiil tälia RK 3: 2964. ib 3597. " om moremessa nest forledhen" BSH 5: 408 (1510). " jntil moremesso nest komendis" HSH 20: 256 (1507). " nogon tiid for mormessa" ib 24: 47 (1516). epter mormessa ib 49. " gaff jach mich tiil westeraars i mormessen" ib 79 (1516). " kwnne j haffua eder wissa budh j westrears j marmesse" FM 202 (1504). at. .. the (penningarne) bewaredis och gömdis gill j maarnessen til at köpe oxer foe ib 196 (1504).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mariu mässa may have also been written as mariu mæssa

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • maaremässa.
  • marmässa L.
  • marmesse.
  • maarmesse.
  • moremessa.
  • mormessa )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚱᛁᚢ:ᛘᛅᛋᛋᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back