Märkelika

Old Swedish Dictionary - märkelika

Meaning of Old Swedish word "märkelika" (or mærkelika) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

märkelika Old Swedish word can mean:

märkelika (mærkelika)
L.
märkelika (mærkelika)
1) tydligen, naturligtvis. " märkelika skapadhe war herra först mannin ensamen, oc sidhan kono fore kännedoms skuld, at mannin skulle stundom ensamen wara" MB 1: 85. - tydligen, klarligen, uppenbarlien, bestämdt. gitär þätt märelikä pröwätt oc fulkoMPnatt in till eens tweggiä eller þriggiä SD 5: 377 (1344, nyare afskr). - tydligen, uttryckligen. sigher scripten märkelika, at war herra sände honum innirlikan syMPn MB 1: 89. jhesu christi ordh. .. sighia märkelicha at the sculu swa dana klädhaBonad hafua VKR 13. MP 1: 18m. 2) märkligen, på ett anmärkningsvärdt sätt. i allom them stadhomen som nakat märkelica (notebiliter) var giort mote honom Bo 223. " kungör brudhinne ok vt thydhe märkelica (notabiliter) the synina" Bir 3: 417. 3) synnerligen, högeligen, mycket. ville hona swa märkelica (signanter) göma Bo 44. " at systrena märkelica skändos af thy" ib 135. märkelica förfäradhe Lg 3: 193. 1: 354. wordho the märkelika förfäradhe Lg 3: 193 [wi] warum märkelika mykit förhindradher Bir 5: 125. Lg 3: 465. LB 7: 6.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so märkelika may have also been written as mærkelika

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • -licha.
  • märklica MP 1: 187 )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᚱᚴᚽᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back