Märkelika

Old Swedish Dictionary - märkelika

Meaning of Old Swedish word "märkelika" (or mærkelika) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

märkelika Old Swedish word can mean:

märkelika (mærkelika)
L.
märkelika (mærkelika)
2) märkligen, på ett anmärkningsvärt sätt. ten ädle herre diocle cianus togh til j wishet och konst ganska märkeligan Prosadikter (Sju vise m C) 224. - (?) thz han atskil thässin loghan, märkelika (merito) haffwer han takit thätta nampnit starkhetinna ande SpV 551. - Jfr be-, ut-märkelika.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so märkelika may have also been written as mærkelika

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • -ligan )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᚱᚴᚽᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back