Märkilse

Old Swedish Dictionary - märkilse

Meaning of Old Swedish word "märkilse" (or mærkilse) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

märkilse Old Swedish word can mean:

märkilse (mærkilse)
2) innebörd, betydelse. " caracsis. .. idest notacio märkilse" GU C 20 s. 78. SpV 18, 41, l75, 184, 191. j hwilko (ɔ: sensus allegorius) asnnat lydha ordhin ok annat äru the j märkilsit ib 195. " jak gither ekke troth, at swa stor en prophete (ɔ Johannes) aath thz (ɔ gräshoppor) fafänghlika, ok wthan syndhirlikit märkilse ok saak ib 220. lib 282, 378. iak gither thz näpplika troth, at thänne naturin är wthan stor andhelikin ok lönlighin märkilse ällir kungörilse (magno mysterio)" ib 437.
märkilse (mærkilse)
3) åminnelse. " thridhi tidhagerdhin kallas tercia som ägher säghias thridhi daxins timä til merkilse at ihesus war flängdher ij thän tima" SkrtUppb 216. Jfr fore-, ut-märkilse.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so märkilse may have also been written as mærkilse

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • merkilse )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᚱᚴᛁᛚᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back