Märkilse

Old Swedish Dictionary - märkilse

Meaning of Old Swedish word "märkilse" (or mærkilse) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

märkilse (mærkilse)
tecken, bevis. " til vartekn ok merkilse at jak tik älskär ouer alla verldzliga menniskior" Lg 3: 532.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so märkilse may have also been written as mærkilse

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᚱᚴᛁᛚᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back