Markland

Old Swedish Dictionary - markland

Meaning of Old Swedish word "markland" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

markland
L: markland, jordrymd hvarför urspr. en mark erlades i afrad. Jfr Styffe, GrundregAl. i VAH 24: 292 f.; Hildebrand, Sveriges Medeltid 1: 243 f.; Amira, Altschwedisches Obligationenrecht s. 437. 1 markland jordh SD 2: 433 (öfvers.). ib 3: 121 (öfvers. i afskr. fr. senare hälften af 1400-tAlet), 228 (1315, nyare afskr.). hAlft fämtä markland iord ib 4: 389 (1334?). ib 5: 166 (öfvers. i hdskr. fr. början af 1400-tAlet), 6: 125 (1349), 168 (öfvers. fr. 141), 169 (öfvers. fr. 1441), NS 1: 8 (1401), 11 (1401) o. s. v. BSH 1: 179 (1381), 181 (1381). BYH 1: 186 (1381, nyare afskr.). DD 3: 18 (1391, nyare afskr.). Jfr hAlfmarkland, örisland, äfvensom markarland.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚱᚴᛚᛆᚿᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
VAH
Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Handlingar.
➞ See all works cited in the dictionary

Back