Markland

Old Swedish Dictionary - markland

Meaning of Old Swedish word "markland" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

markland
markland, jordenhet använd som värderingsnorm och byamål, vilken har fått sin benämning av myntmarken, sannolikt emedan någon avgift urspr. utgått därav med en mark. Se V. Voinmaa, Finska Fornminnesför:s Tidskr. 27: 109 f., 112, C. I. Ståhle, Studier över de svenska ortnamnen på -inge i 167 ff., F. Dovring, Attungen och marklandet, G. Hafström, Ledung och marklandsindelning. här bänkt vpläth lyste och hemladhe for ᵈᵃ hustrv kirstine ɉ marklandh iordh i säby och v!UDDA_TECKEN? örtog landh iordh i kastenom ATb 1: 301 (1469).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚱᚴᛚᛆᚿᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back