Marknadher

Old Swedish Dictionary - marknadher

Meaning of Old Swedish word "marknadher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

marknadher Old Swedish word can mean:

marknadher
L.
marknadher
1) marknad. Se Sdw 2: 1267. STb 1: l86 (1477). Jfr följande fall, där sammansättning torde föreligga:. .. wij oc forbiwde alla. .. her effter j nogra matho til for:ne wor köpSTad örabro at söke til fri marknit om for:ne sancti henrikx dag om winteren widh sina firatigia mark Priv f Sv ST 130 (1454). " han hafdhe brutit vp hans bodh i en frii markandh" JTb 29 (1461). " j telie nw om michaelis market neSTkomandes" STb 3: 250 (1495). epter diSTingx marknad neST kommendes Meddelanden från Riksarkivet 1933 s. 126 (1504, L. Andreæ). 3) handelsvaror? Se Sdw 2: 1267. - Jfr disathings-, fri-, mariu mässo-, mikials mässo-, olafs mässo-, STrand-, tiughunda dags-markandher.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • marknit Priv f Sv st 130 (1454).
  • market STb 3: 250 (1495).
  • marnadh: -en GpM 2: 204 (1506)),
  • marknads dagher
  • markneds-.
  • marknes- )
  • *marknads resa
  • marknadz- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚱᚴᚿᛆᚦᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
JTb
Jönköpings stads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.
Priv f Sv st
Privilegier, resolutioner och förordningar för Sveriges städer. Första delen (1251--1523) utg. av N. Herlitz. 1927.
➞ See all works cited in the dictionary

Back