Marknaþer

Old Swedish Dictionary - marknaþer

Meaning of Old Swedish word "marknaþer" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

marknaþer Old Swedish word can mean:

marknaþer
L.
marknaþer
1) maRKnad. " i. .. maRKnada (nundinis)" SD 5: 207 (öfvers. fr. sl. af 1400-talet). ib 209, 230 (öfvers. fr. sl. af 1400-talet). stadgom wi oc bywdhom hallas frith torgh oc maRKnadh j härenom twaa reSOr hwarya wikw SOns Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 32. for. .. til en maRKandh Lg 3: 726. " i strängnes maRKnadh vm samthing" SJ 28 (1425). SOm bihang till BiäRKöa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GS 42. " i hwilka maRKnahda the heltzst samankomma" ib 59 (1474). SO 118, 142, 151, 157. FM 308 (1507), 562 (1512).
marknaþer
2) handel, köp. " the köSOns Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMen finge enkte vtfört fför en fogdana haffde sin maRKnad giort" RK 2: 633.
marknaþer
3) handelsvaror? for hwariom porte finder thu eenlikt aff maRKnant huxa kan (texten är troligen här på något sätt förderfvad. Isl. har maRKaðr hvern dag hjá hverjum kastala) Fl (Cod. B) 963.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -adh.
  • -at.
  • -ar) ,
  • marknadha dagher ,
  • marknads dagher
  • marnads-.
  • marnadz- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚱᚴᚿᛆᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
➞ See all works cited in the dictionary

Back