Märseskip

Old Swedish Dictionary - märseskip

Meaning of Old Swedish word "märseskip" (or mærseskip) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

märseskip (mærseskip)
med märs försedt skepp. vj oc xxx merseskip the ware oc monge sköttebata oc snäcker til RK 2: 9038. ib 6994. HSH 20: 137 (1507). FM 273 (1506) , 308 (1507).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so märseskip may have also been written as mærseskip

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • mersskep ib 273 (1506) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᚱᛋᚽᛋᚴᛁᛕ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back