Marsker

Old Swedish Dictionary - marsker

Meaning of Old Swedish word "marsker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

marsker
högre ämbetsman som å konungens vägnar utöfvar myndighet. een marsk bör wara miskundsam MD (S) 266. han (konungen) döMDe hon skulle liffwit mistha marskin tog henne tha hon war döMDh oc sattena j torn ib. marskin (jfr Lat.: is. .. qui carceris custodiæ præceat) böriade waRKunna sik ib. ib 267. " drotzst ok marsk man pläger them kalla som skulo thenna lagh vp halla ib 259. - med särsk. afs. på inhemska förhållanden: marsk. þän hästin vppandwarþ ... konungs marsk" SD 5: 478 (1345, nyare afskr.). jäk katherina, marsk erics dotter ib NS 2: 198 (1409), wars rikes marsk BSH 1: 186 (1386). ib LXI (1371, gammal afskr.). SJ 83 (1441). herra karll knutsson marsker FH 1: 14 (1441, nyare afskr.). jak karl knutzson marsk oc rikesins forstandare i swerike ib 2: 121 (1440). " swa frampt at marskin mik hz lowär" RK 1: 1582. " kunnogha marskenom wara wedagha" ib 1666. ib 1694, 1775, 2432. drotzst oc marsk sculle han them fa ib 2: 1726. " konungen fik hanom en hwiten kep oc marskens ämbite ther mz" ib 1868, ib 1810, 1838, 1850, 1860, 1869, 1875, 1889 o. s. v. alle the som ärw j konwngsens här. .. skwla wara lydoge konwngenom, marskenom, äller androm konwngsens ämbetis mannom PM 21. ib 22, 26, 28. Jfr fodhermarsk, äfvensom marskalk.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚱᛋᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
➞ See all works cited in the dictionary

Back