Marsker

Old Swedish Dictionary - marsker

Meaning of Old Swedish word "marsker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

marsker
högre ämbetsman som å konungsens vägnar utövar (militär) myndighet. jak karll knwtzsson, marsk i suerike NMU 1: 112 (1437). cristiern niclisson drosth i swirge, karl knutzson höuisman ok mars ther sama stadzs BSH 2: CIX (1437). konungin kalladhe sin marsk Prosadikter (Sju vise m) 134. Jfr fodhermarsk.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • mars )
  • *marska ämbite
  • marske- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚱᛋᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
NMU
Närkes medeltida urkunder I. Riseberga kloster. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back