Marþer

Old Swedish Dictionary - marþer

Meaning of Old Swedish word "marþer" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

marþer
mård, mårdskinn. " mz safuil skin, mardha ok swa hermelin" Fl 496. " graskin hermelin oc maardha" RK 1: (Ny början af Gamla Kr.) s. 163. graskin hermelin oc morde (i rim med sparde) ib 2: 754. hans (fiskens) skin är oliikt nakrom mardh Al 7679. min swarta kiortil foodrat met maardh FH 6: 21 (1449). ib 39 (1453).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • maardher. mordher: mordh FH 6: 39 (1453).
  • morder.
  • -ar )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚱᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back