Martilse

Old Swedish Dictionary - martilse

Meaning of Old Swedish word "martilse" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

martilse
martyrium, martyrskap. prydhande oc fulkompnande sina liiffsdagha mz eth wärdogt martilse Lg 3: 344. ib 348. " som martilse lidhu före ihesu" MB 2: 359.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • martilsa del
  • -deel )
  • martilsa krona
  • martilse- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚱᛏᛁᛚᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back