Maske

Old Swedish Dictionary - maske

Meaning of Old Swedish word "maske" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

maske Old Swedish word can mean:

maske
" eg. det kan ske. "
maske
1) kanske, möjligen, till äfventyrs. med sats inledd af at. maske at thu siälf astundar ok contemplacionis hwilo oc roo Bo 144. - vanl. ss rent adv. vtan swa moske kan wara, at thu bätre man äst än balach spehor son MB 2: 107. " maske thu menar möta mik mz nakrom lönlekom tankom" Su 150. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 9 ; 16, 113, 5: 8, 11, 13. RK 3: 2535, 2568, 2822, 3344, (sista forts.) 4349. Gers Ars a 4, c 6. - Jfr ma väl ske under magha.
maske
2) tämligen. " hon wart för syndagell maske brat (potius Sublito) blind" Lg 3: 363. Jfr maxan.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • maskee Bir 5: 8.
  • maaske ib 4: 16.
  • maa skee ib 9.
  • mazske ib 113, 5: 11.
  • matzske ib 13.
  • moske MB 2: 107 ; RK 3: 2822, (sista forts.) 4349.
  • maghske Gers Ars a 4, c 6.
  • maasken RK 3: 2535, 2568.
  • maaskjn ib 3344),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᛋᚴᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Gers Ars
Ars moriendi. Gersons lärdom huru man skall dö. 1881.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back